Anglais

Tolkad av Anna Löfgren i hennes och Vilhelm Dahllöfs dansbok Samling av svenska turer från 2017. Musikfiler och noter finns på hemsidan för dansboken.

Uppställning: Långdans, parvis på led. Paren delas in i “ettor” och ”tvåor”, med början från det första paret. Ettorna dansar med de bakomvarande tvåorna och får nya tvåor att dansa med när progression sker. Dansas med gångsteg.

1 – 8             Ettorna och tvåorna gör först 8 steg högerhandskors och sen 16 steg vänsterhandskors med varandra.

1 – 8             Ettorna och tvåorna gör vänsterhandskors med varandra, 8 steg tillbaka till plats.

9 – 16           Ettorna fattar hand och vandrar ner mellan tvåorna och tvåorna följer efter, 8 steg.

9 – 16           Båda paren vänder och promenerar tillbaka, 8 steg. Paren har därmed bytt plats, d.v.s. progression har skett så att ettorna får nya tvåor att dansa med.