Kontradanser/kadriljer

Kontradanser/kadriljer dansas av fyra par uppställda i fyrkant med “kavaljeren” till vänster och “damen” till höger. Paren numreras från 1 till 4, där par 1 och 3 som står mittemot varandra benämns premiärpar och par 2 och 4 benämns sekondpar. Paret mittemot i en kadriljuppställning benämns även kontrapar. Det är lättare för oerfarna dansare att dansa som sekonder eftersom premiärerna har initiativet i dansen och sekonderna ofta upprepar deras danssteg. Kadriljen inleds med någon form av stor rond, d.v.s. dans i ring. Låg handfattning, med damens hand i kavaljerens hans; minnesregel ”så att hon kan visa upp sina ringar”.