Empiren

Empir, eller empirstil, hänvisar till det som också kallas kejsarstil eller Napoleonstil, och är ursprungligen en fransk konststil som dominerade under Napoleon I:s kejsartid 1804-1815.

I Sverige används ofta stilbegreppet Karl Johanstil, vilket syftar på Karl Johans kronprins- och regenttid 1810-1844.

I Jane Austens värld pratar vi istället om Regency-eran, 1811-1820, som var en period i Englands historia då kung George III ansågs oförmögen att fortsätta regera, så hans son, prinsen av Wales, tog över styret som prinsregent. Efter kungens död blev prinsen kung George IV.