Dans

English Country Dance är en form av engelsk folkdans vars historia kan härledas åtminstone till det sena 1500-talet. Dessa danser tros ha uppstått i mötet mellan sydeuropeisk dans och tidigare engelsk folkdans vid Elisabeth I hov. Efter att först ha dansats vid hovet spreds sedan danserna vidare i det engelska samhället, och vid 1800-talets början var de en etablerad del av det sociala umgänget och spelade en viktig roll vid romantisk uppvaktning. Danserna sker i större uppställningar till skillnad från de pardanser som kom att dominera balerna senare under 1800-talet.

Jane Austen skriver i del II kapitel elva av Emma:
”Kanske kan man klara sig helt utan dans. Det har ju förekommit att det gått många månader utan att unga människor fått dansa eller bevista någon bal och att de trots det inte lidit någon skada till kropp eller själ. Men har man väl om än aldrig så flyktigt fått smak för dans och känt glädjen i att röra sig snabbt, ja, då är man trög om man inte vill ha mer.”

Jane Austen själv skriver i sina brev att hon är mycket förtjust i att dansa, många kvällar var hon uppbjuden till varje dans under en hel bal. I hennes romaner förekommer också dansen ofta både som ett tillfälle att kurtisera samt att visa på status och uppfostran. Socialt dansande i det Jane Austens väluppfostrade samhälle var bundet av strikta regler för etikett. Syftet var att uppmuntra socialt umgänge, involvera främlingar och undvika att någon blev monopoliserad av en partner (ifall de inte var gifta). En herre kunde inte bjuda upp en dam utan att först introduceras av en gemensam bekant, och det var helt otänkbart att damer bjöd upp till dans. Det var inte ovanligt att regler till och med skrevs ned och placerades utanför allmänna balsalar:

  • Places in Country Dances to be drawn for, and Partners to be changed after every second Dance.
  • Every Lady who does not go down the set, except prevented by indisposition, precludes herself from dancing during the evening…
  • Gentlemen, Officers on duty excepted, are not admissible in boots.
  • Strangers will be introduced to Partners by applying to the Gentleman of the Committee; each of whom is, in rotation, to act as Master of Ceremonies for the night…

Etikettsreglerna hade dock inte bara syftet att styra det sociala umgänget utan också för att fastställa och förstärka statusskillnader mellan de dansande. Jane Austens bror beskriver att i Country Dances kunde mycket grämelse och missnöje skapas kring i vilken ordning paren skulle stå i ledet av dansare, ju högre upp desto högre status. Och paret med allra högst status fick det stora privilegiet att ropa ut och leda den första dansen.