Grefve Löfvenhjelm

Här ser du medlemmar i Gustafs Skål och Empirsällskapet dansa Grefve Löfvenhjelm.

Från dansboken Angläser och kadriljer, funnen i Yttermyra, Ovansjö socken i Gästrikland. Tolkad av Anna Löfgren i hennes och Vilhelm Dahllöfs dansbok Samling av svenska turer från 2017. Musikfiler och noter finns på hemsidan för dansboken.

Uppställning med fyra par i fyrkant (kontradans/kadrilj).

1-8                Stor rond med chassésteg och en avslutande Pas de riguadon.

1-8                Dito tillbaka.

9-12              Premiärparen dansar om en halv rond med sitt högra sekondpar så att paren byter plats.

13-16            Dito med nästa högra sekondpar till kontraplats.

9-12              Dito med första sekondparet.

13-16            Dito med andra sekondparet tillbaka till utgångsplatsen.

|17-24|          Alla paren dansar parvis vals ett varv moturs. Omdansningen sker genom att kavaljeren först går fyra steg medurs runt sin dam till nästa kavaljerplats i uppställningen, medan damen trampar på plats. Därefter gör damen detsamma medan kavaljeren trampar på plats. På så sätt förflyttar sig paren runt uppställningen tillbaka till sin ursprungsplats.

1-16              Stor rond med chassésteg och en avslutande Pas de riguadon