Grimstock

Här ser du Empirsällskapet dansa Grimstock

Musik: Fyrtakt. I beskrivningen anges antalet taktslag som används före varje steg som beskrivs. Här finns några exempel på noter:
Här hittar du noter med melodi och pianoarrangemang

Uppställning: Longways, parvis på led. Paren delas in i grupper med “ettor”, ”tvåor” och ”treor” som bara dansar med varandra inom gruppen, även om flera grupper kan stå efter varandra.

Allmänt: Dansen dansas i verser och refränger, med verserna up, sidings, armings och sedan up igen (en så kallad ”USA”-dans). Varje vers delas in i halva steg med set and turn efter (vänster höger snurr första gången och höger vänster snurr andra gången). Refrängen varieras för varje vers (samma för vers 1 och 4), men bygger på liknande system. En minnesregel till refrängen är att varje gång ett par vänder så går de först emellan det första mötande paret, och runt om paret efter, för att sedan vända igen. Detta görs dock på 3 olika sätt.

Vers 1:
1-8   Alla tar ett dubbelsteg framåt och ett dubbelsteg bakåt (uppåt i dansriktningen)
1-8   Vänster, höger, snurr med egen partner.
1-16   Dessa steg upprepas, fast höger vänster snurr andra gången

Refräng 1:
1-4   Par 1 vänder sig ner mot dansriktningen, fattar hand och går emellan par 2, samtidigt som par 2 och par 3 går uppåt i dansriktningen. Par 2 hamnar på så sätt längst fram.
1-4   Par 2 vänder sig neråt i dansriktningen, fattar hand och börjar gå neråt. Samtidigt går par 1 isär runt mötande par 3 som fortsätter uppåt och möter par 2 som går emellan par 3, eftersom par 2 just har vänt.
1-4   Par 1 vänder uppåt samtidigt som par 3 vänder neråt. Par 2 fortsätter neråt i dansriktning möter par 1, som går emellan par 2 eftersom par 1 just har vänt. Par 3 går neråt i dansriktningen tills de möter par 1 som just har gått emellan par 2. Par 3 börjar gå emellan par 1 eftersom par 3 just har vänt.
1-4   Par 2 vänder uppåt samtidigt som par 3 avslutar sin passage genom par 1. Par 2 går sedan igenom par 3, eftersom par 2 just har vänt, för att återvända till sin startposition. Par 1 fortsätter uppåt och återtar sin startposition. Par 3 fortsätter samtidigt förbi par 2 till sin startposition.

Vers 2:
1-8   Alla gör en halv sidings med egen partner (gå till höger).
1-8   Vänster, höger, snurr med egen partner.
1-16   Dessa steg upprepas med en vänster sidings och efterföljande höger vänster snurr.

Refräng 2:
Samma som refräng 1, men med variationen att alla fattar hand med sin partner och att vändande par går under de mötandes armar, som genom ett valv, istället för att separera paret.

Vers 3:
1-8   Alla gör en halv arming med egen partner (höger arm, tillbaka till egen plats).
1-8   Vänster, höger, snurr med egen partner.
1-16   Dessa steg upprepas med en vänster arming och efterföljande höger vänster snurr.

Refräng 3:
Refräng 3 går till på samma sätt som refräng 1, förutom att par 1 byter plats med varandra när de har vänt och ska passera igenom mötande par. Damen passerar in framför herren åt höger. Par 2 och 3 dansar som i refräng 1.

1-4   Par 1 vänder sig ner mot dansriktningen, fattar hand och herren (som står till höger om damen) för henne snett framför sig så att ettorna byter plats med varandra medan de går innanför det mötande par 2. Samtidigt går par 2 och par 3 uppåt i dansriktningen. Par 2 hamnar på så sätt längst fram.
1-4   Par 2 vänder sig neråt i dansriktningen, fattar hand och börjar gå neråt. Samtidigt fortsätter par 1 (som har gjort en cross over) isär runt mötande par 3 som fortsätter uppåt och möter par 2 som går emellan par 3 som i refräng 1 (eftersom par 2 just har vänt).
1-4   Par 1 vänder uppåt samtidigt som par 3 vänder neråt. Par 2 fortsätter neråt i dansriktning möter par 1, som går emellan par 2 genom att damen förs snett före så att ettorna byter plats med varandra medan de går. Par 3 går neråt i dansriktningen tills de möter par 1 som just har gått emellan par 2. Par 3 börjar gå emellan par 1 eftersom par 3 just har vänt.
1-4   Par 2 vänder uppåt samtidigt som par 3 avslutar sin passage genom par 1. Par 2 går sedan igenom par 3, eftersom par 2 just har vänt, för att återvända till sin startposition. Par 1 fortsätter uppåt och återtar sin startposition. Par 3 fortsätter samtidigt förbi par 2 till sin startposition.