Anglais, vals

Från boken Angläser och Kadriljer funnen i Yttermyra, Ovansjö socken i Gästrikland. Tolkat av Anna Löfgren.

Uppställning parvis i rad för långdans. Valssteg.

Takt Omkastning och omdansning
1-4 Par ett kastar om par 2, par två går upp, 4 valssteg.
5-8 Par ett valsar om nedanför par två, 4 valssteg.
1-4 Par två gör detsamma.
5-8 Par två valsar om nedanför par ett.
Parvis vals
9-16 Par ett och två valsar om med egen moitjé så att
9-16 paren till slut bytt plats med varandra. 8 + 8 valssteg.