Överflödsförordningen

Tolkad av Anna Löfgren i hennes och Vilhelm Dahllöfs dansbok Samling av svenska turer från 2017. Musikfiler och noter finns på hemsidan för dansboken.

Uppställning: Kontradans/kadrilj (fyra par i fyrkant, numrerade från 1 till 4, där par 1 och 3 som står mittemot varandra är premiärpar och par 2 och 4 är sekondpar).

Steg: Gångsteg

|1-8|              Stor rond medsols och motsols.

9-12              Premiärparen gör poussette: paren vänder sig mot varandra och fattar båda händerna, kavaljeren skjuter sin dam framför sig till hörnet i uppställningen. Premiärparen gör sedan en pas de riguadon.

13-16            Premiärparen gör högerhandskors med varandra tillbaka till sina platser.

9-16              Sekondparen upprepar.

17-34            Alla vänder sig mot sin hörnpartner och gör balancé, pas de riguadon och omdansning.

17-24            Alla upprepar med egen partner.