Biologi

Carl von Linné publicerade ett system för klassifikation av djur och växter år 1735 och runt 1790 insåg George Cuvier att fossiler är lämningar efter utdöda arter. Alexander von Humboldt började samtidigt systematiskt studera storskaliga biologiska fenomen såsom klimatzoner.