Sport

Boxning: De tidigaste skrivna boxningreglerna kom år 1743 och kallades Broughtons’ rules. Kring år 1810-11 fanns en boxare från Lancashire omnämnd – Rimmer. År 1811 mötte han den färgade boxaren Molineaux från Amerika i en match nära London.

Cricket: Under Napoleonkriget hölls endast ett fåtal cricketklubbar öppna i England och endast sju förstaklass matcher hölls under år 1810. William Ward, John Bowyer och James Sherman var några av de mer omtalade spelarna som debuterade år 1810.