Kemi

Sedan ett trettiotal år tillbaka är alkemin utkonkurrerad av den moderna kemin.

  • Robert Boyle upptäckte 1662 att trycket hos en gas i ett slutet system är omvänt proportionellt mot volymen.
  • Antoine Lavosier formulerade 1789 lagen om massans bevarande och falsifierade därigenom flogistonhypotesen.
  • Carl Wilhelm Scheele mfl upptäckte en rad nya gaser och metaller (syre, kväve, väte, fosfor, zink, svavel, nickel med flera).
  • Alessandro Volta konstruerade år 1800 det första elektriska batteriet.
  • John Dalton formulerade 1803 Daltons lag samt den moderna atomteorin.
  • Jöns Jacob Berzerlius upptäckte runt 1808 grundämnena kisel, selen, thorium, cerium, litium och vanadin och utvecklade den moderna kemiska nomenklaturen.
  • Amedo Avogadro formulerade 1811 ett system för hur molekylvikter beräknas.