Mr Beveridge’s Maggot

Här ser du Empirsällskapet dansa Mr Beveridge’s Maggot

Musik: Tretakt. I beskrivningen anges antalet taktslag som används före varje steg som beskrivs. Här finns några exempel på noter:
Här hittar du noter med ackord och melodi
Här hittar du noter med lättare pianoarrangemang
Här hittar du noter med mer avancerat pianoarrangemang

Musikfiler och noter finns även på hemsidan för Anna Löfgrens och Vilhelm Dahllöfs dansbok.

Uppställning: Långdans, parvis på led. Paren delas in i “ettor” och ”tvåor”, med början från det första paret. Ettorna dansar med de bakomvarande tvåorna och får nya tvåor att dansa med när progression sker. Dansas med gångsteg. Alla beskrivna steg nedan utgår ifrån ettorna, om inte annat anges.

1-6   Byt plats med ansiktena mot varandra (6 steg)
1-6   Rygg-om-rygg med tvåorna (6 steg)
1-3   Snurr på stället (3 steg) genom att vända sig inåt och framåt i dansriktningen. Tryck isär med inre handen.
1-3   Möt tvåorna med andra handen (än den som ni just använde) och tvåorna använder samma hand. Byt plats på 3 steg, ettorna går ytterst.
1-6   Möts med den hand som inte användes just och gå in mellan tvåorna. Damen går lite före herren och passerar in framför honom (utan att släppa handen) så att hon hamnar framför dam 2 (6 steg)
1-6   Byt plats igen med damen på insidan, släpp handen och runda tvåorna (6 steg). Samtidigt gör 2:orna en rygg om rygg på 6 steg.
1-6   Möts bakom tvåorna och gör en rygg-om-rygg med varandra (6 steg). Samtidigt gör tvåorna en omkastning så att de ansluter utanför ettorna och bildar ett gemensamt led framåt i dansriktningen.
1-6   Alla tar tre steg fram och tre steg bak
1-6   Ettorna gör en överkorsande omkastning, där damen går in framför herren och korsar hans bana. Båda rundar tvåorna på utsidan. Tvåorna går samtidigt ihop och framåt.

Därefter börjar dansen om mellan nya ettor och tvåor. Ettorna vandrar nedåt i ledet, och tvåorna uppåt. När ett par kommit till änden av ledet får de stå över en tur, och kommer därefter åter in i dansen som den andra sorten (ettorna blir tvåor, och tvåorna ettor).