Engelska långdansen

Tolkad av Anna Löfgren i hennes och Vilhelm Dahllöfs dansbok Samling av svenska turer från 2017. Musikfiler och noter finns på hemsidan för dansboken.

Uppställning: Långdans, parvis på led. Paren delas in i “ettor” och ”tvåor”, med början från det första paret. Ettorna dansar med de bakomvarande tvåorna och får nya tvåor att dansa med när progression sker. Dansas med gångsteg.

1-8   Ettorna och tvåorna gör höger- och vänsterhandskors med varandra.
9-16   Ettorna gör en omkastning runt tvåorna och dansar sedan om ett varv med varandra medan tvåorna går upp på ettornas plats.

9-16   Därefter görs en engelsk kedja två gånger: fatta höger hand med egen partner och gå förbi varandra så att kavaljererna möts och damerna möts. Fatta vänster hand med den ni möter och gå förbi varandra så att ni möter er egen partner igen. Upprepa så att ni kommer tillbaka på egen plats och gör sedan hela kedjan igen. Ingen ska vända sig om utan bara gå kortaste vägen förbi och hitta nästa att räcka handen. Släpp inte händer innan ni hittat nästa att ta tag i.