Shrewsbury Lasses

Här ser du Empirsällskapet dansa Shrewsbury Lasses
Uppställning: Parvis för långdans i grupper om tre par (1:or, 2:or och 3:or).

Musik: Fyrtakt. I beskrivningen anges antalet taktslag som används före varje steg som beskrivs. Här finns några exempel på noter:
Här hittar du noter med melodi och ackord

Takt  Turer

1-8   Herre 1 trippar fram och hälsar med en bugning på dam 2.
1-8   Fattar sedan hennes händer och gör ett varvs omdansning tillbaka till sin egen plats. 1-16   Dam 1 gör detsamma med herre 2, men nickar istället för att buga.

1-4   Par 1 gör castout så att de hamnar som mittenpar, dvs nedanför 2:orna.
1-8   Par 1 bildar en cirkel tillsammans med par 3 och går runt ett varv.
1-12   När cirkeln avslutas fortsätter par 1 i cirkelns dansriktning så att herre 1 går uppåt i dansriktningen och rundar par 2, medan dam 1 går nedåt i dansriktningen och rundar par 3. De avslutar med att mötas mittemot varandra emellan par 2 och 3 och byta plats ansikte mot ansikte.

1-4   Par 3 gör castout så att de hamnar som mittenpar.
1-8   Par 3 bildar en cirkel tillsammans med par 2 och går runt ett varv.
1-12   När cirkeln avslutas fortsätter par 3 i cirkelns dansriktning så att herre 3 går uppåt i dansriktningen och rundar par 2, medan dam 3 går nedåt i dansriktningen och rundar par 1. De avslutar med att mötas mittemot varandra emellan par 1 och 2 och byta plats ansikte mot ansikte.

Därefter börjar dansen om. Paren byter då nummer så att 2:orna som nu står längst fram blir 1:or, 3:orna som står i mitten blir 2:or och 1:orna som står längst ner i ledet blir 3:or.

Fortsätt att upprepa hela dansen enligt detta mönster. På så sätt får alla växla mellan att dansa 1:or, 2:or och 3:or.