Påskdagen

Från dansboken Angläser och kadriljer, funna i Yttermyra, Ovansjö socken i Gästrikland. Tolkat av Anna Löfgren.

Uppställning med fyra par i fyrkant (kontradans/kadrilj).

Promenadsteg, chassésteg och Pas de riguadon.

Takt Stor rond
1-8 Stor rond medsols.
1-8 Dito motsols.
Premiärparens figuré
9-10 Premiärparen gör approché,
11-12 Pas de riguadon
13-16 och omdansning medsols med vis-a-vis dam mellan seconsparet som öppnar med chassé åt sidan så att två linjer bildas på secondsidan. Premiärcavalje med vis-a-vis dam på vänster sida.
9-10 Linjerna gör approché,
10-11 retraite och
25-36 omdansning, premiärcavalje med seconddam och secondcavalje med premiärdam, tillbaka till utgångsplats.
Secondparens figuré
17-24 Secondparen gör detsamma.
Promenade
1-8 Parvis promenade med egen, ett varv till utgångsplats.
9-12 Balancé i hörnen, chassé och reverence.
13-16 Omdansning med hörnet.