Le Carillon National

Här ser du medlemmar i Empirsällskapet och Gustafs Skål dansa Le Carillon National

Tolkad av Anna Löfgren och beskriven av Ylva Berry.

Uppställning: Kontradans/kadrilj (fyra par i fyrkant, numrerade från 1 till 4, där par 1 och 3 som står mittemot varandra är premiärpar och par 2 och 4 är sekondpar).

Stor rond med 12 chassésteg och pas de riguadon på fyra taktslag. Dito tillbaka.

Kavaljer 1 och visavidamen byter plats genom att passera till vänster om varandra på två chassésteg och gör en pas de riguadon.

På fyra taktslag chassérar de snett till höger och mot varandra och avslutar med att korsa över med innerfoten och dutta med tån. Dito tillbaka.

De byter plats genom att passera till vänster om varandra på två chassésteg och gör en pas de riguadon.

Båda fattar innerhanden med egen partner och paren byter plats genom att passera till vänster om varandra på två chassésteg där kavaljeren går före damen. De gör en pas de riguadon.

Paren gör en allemande under två takter, det vill säga snurrar och passerar varandra på ett improviserat sätt.

Båda paren gör en aproche mot varandra på två chassésteg och en reträtt på två chassésteg.

Båda paren gör en halv fransk kedja på fyra chassésteg (för beskrivning se dansbegrepp).

Hela denna stegföljd upprepas av först kavaljer 2 med sin visavidam, sedan kavaljer 3 med sin visavidam och slutligen kavaljer 4 med sin visavidam.