En introduktion till Jane Austens värld

Jane Austens romaner har lockat läsare i flera hundra år. Kanske beror det på att hon beskriver situationer och känslor som även människor i senare tid kan relatera till. Att berättelserna utspelas i en spännande tid, miljö och kultur gör dem förstås ännu intressantare. Den brittiska empiren (Regency Era) kännetecknades av ett upphöjande av det romantiska, belevade och höviska, vilket kan te sig lockande i dagens samhälle. Samtidigt var samhället strikt klassindelat och mycket begränsande för kvinnor och de mindre väl bemedlade. Jane Austens författarskap innehöll således romantik, passion och stämning, men även konflikter baserade på kön, status och begränsande normer.

Somliga stora författare skrev för mycket, andra skrev precis tillräckligt och så finns det några som skrev alldeles för lite för att kunna tillfredsställa sina beundrare. Jane Austen är definitivt en av de sistnämnda. Många skulle nog fröjdas mer åt att finna en ny roman av Jane Austen än av någon annan författare i historien, möjligtvis med undantag för Shakespeare. Då detta troligtvis inte kommer hända få vi nöja oss med att om och om igen glädjas åt att läsa hennes romaner och andra texter, alla vilka tåls att läsas på nytt utan att glädjen förtas.

Empirsällskapet har grundats utifrån ett intresse för Jane Austen och hennes värld. På vår webbplats samlar vi information, analyser och tankar om viktiga och intressanta aspekter av den värld Jane Austen presenterar för oss i sina romaner och texter.

Informationen är sammanställd från introduktioner, fotnoter och övriga inlägg som finns med i Penguin ClassicsWordsworth Classics eller Oxford world’s Classics versioner av böckerna  Sense and Sensibility, Lady Susan, The Watson and Sanditon och Emma. Samt från webbplatsen Jane Austen Information Page.