JOHANS TRÄDGÅRD

Tolkad av Anna Löfgren i hennes och Vilhelm Dahllöfs dansbok Samling av svenska turer från 2017. Musikfiler och noter finns på hemsidan för dansboken.

Uppställning: Långdans, parvis på led. Paren delas in i “ettor” och ”tvåor”, med början från det första paret. Ettorna dansar med de bakomvarande tvåorna och får nya tvåor att dansa med när progression sker. Dansas med gångsteg.

1-8   Ettorna och tvåorna gör först 16 steg högerhandskors och sen 16 steg vänsterhandskors med varandra.
9-16   Ettorna fattar en hand och vandrar ner 8 steg mellan tvåorna och 8 steg tillbaka.
9-16   Ettorna kastar om tvåorna till deras plats på 8 steg medan tvåorna går upp till ettornas plats. Ettorna dansar om med dubbel handfattning på 8 steg.