Duke of Kent’s Waltz

Här ser du Empirsällskapet dansa Duke of Kent’s Waltz

Uppställning parvis i rad, indelning i par 1 och par 2.

1-8 Par 1 och 2 tar högerhandskors och dansar runt med 4 valssteg, vänder till vänsterhandskors och dansar tillbaka med 4 valssteg.
1-8 Alla par 1 tar dubbel handfattning och gör två sidsteg i valstakt nedåt i uppställningen, därefter två sidsteg uppåt och gör slutligen en cast-off och går in på plats nedanför par 2. Samtidigt flyttar alla par 2 sig litet uppåt.
9-16 Alla tar höger i höger med egen, ett steg emot, ett ifrån och damen går motsols under kavaljerens arm och byter plats med kavaljeren. Upprepas med vänster i vänster, ett steg emot och ett ifrån och damen går medsols under kavaljerens arm och hamnar på egen plats.
9-16 Alla som kan tar höger i höger med den dansar som står till höger om egen partner, dansar runt 4 takter och ut till egen plats och tar vänster i vänster med egen partner och upprepar.