Ringdanser och övriga danser

Ringdanser under empiren dansades i ring, oftast parvis. “Kavaljeren” står till vänster och “damen” till höger i paret. Låg handfattning, med damens hand i kavaljerens hans; minnesregel ”så att hon kan visa upp sina ringar”.