Europa – Händelser år för år

1789: Den Franska revolutionen inleds.

1793: Krig startar mellan Frankrike och den första koalitionen (Österrike, Preussen, Storbritannien, Spanien, Sardinien och Neapel).

1798: Kriget fortsätter mellan Frankrike och den andra koalitionen. (Storbritannien, Preussen, Österrike, Ryssland, Sverige, Neapel, Portugal och Ottomanska riket.)

1799: Napoleon tar i en statskupp makten över Frankrike och utropar sig till förste konsul.

1800: Det första batteriet uppfinns.

1802: I Amiens sluts fred på Frankrikes villkor mellan Frankrike och den andra koalitionen. Det första ångfartyget byggs.

1803: Kriget återupptas mellan Frankrike och Storbritannien.

1804: Napoleon utropar sig till kejsare.

1805: Den tredje koalitionen mot Frankrike bildas. (Storbritannien, Ryssland, Österrike, Sverige, Portugal och Tyskromerska riket). Den brittiske amiralen Lord Nelson besegrar den Fransk-Spanska flottan vid Trafalgar, men för resten av koalitionen går det uselt. Österrike kapitulerar efter slagen vid Ulm och Austerlitz.

1806: Den fjärde koalitionen mot Frankrike bildas. (Preussen, Ryssland, Storbritannien och Sverige.) Preussen kapitulerar efter slaget vid Jena och det Heliga Tyskromerska riket upphör att existera. Napoleon utropar en handelsblockad mot Storbritannien.

1807: Ryssland kapitulerar efter slaget vid Friedland.

1808: Ryssland och Frankrike anfaller Sverige. Det första fullskaliga ångdrivna lokomotivet demonstreras.

1809: Sverige kapitulerar och förlorar Finland till Ryssland. England och Österrike bildar en femte koalition men Österrike besegras på nytt vid Wagram. Den elektriska telegrafen och den första elektriska belysningen uppfinns.

1810-1811: Det franska imperiet når sitt maximum.

1812: Ryssland häver kontinentalblockaden och anfalls därför av Frankrike. Napoleon intar Moskva men under återtåget krossas den stora armén av köld, hunger och ryska anfall.

1813: En sjätte koalition mot Napoleon bildas. (Ryssland, Sverige, Storbritannien, Portugal, Preussen och Österrike.) Koalitionen segrar vid Denevitz, Salamanca och Vittoria. Napoleon retirerar och ett avgörande verkar vara på väg i närheten av Leipzig.