Fredrike

Tolkad av Anna Löfgren i hennes och Vilhelm Dahllöfs dansbok Samling av svenska turer från 2017. Musikfiler och noter finns på hemsidan för dansboken.

Uppställning: Kontradans/kadrilj (fyra par i fyrkant, numrerade från 1 till 4, där par 1 och 3 som står mittemot varandra är premiärpar och par 2 och 4 är sekondpar).

Steg: Chassésteg

|1-8|              Stor rond medsols och motsols.

9-12              Premiärparen gör approché med 4 chassésteg mot det sekondpar som står till höger.

13-16            Premiärparen fattar händer med sina sekonder och dansar om medurs och släpper sedan sekonderna när alla är tillbaka vid sin egen plats.

9-16              Sekondparen upprepar.

17-20            Förste kavaljer gör rygg om rygg med damen mittemot.

21-24            Båda vänder sig därefter till sin egen partner och dansar om tillbaka till egen plats.

|17-24|||        Andre, tredje och fjärde kavaljer upprepar detsamma i tur och ordning.

25-32            Alla paren valsar om motsols i rummet, men medsols runt sin egen dansaxel, tillbaka till egen plats.