Dansbegrepp och danssteg A till Ö

Approche

Fyra steg framåt.

Armings

Håll höger handled mot höger handled på den som steget dansas med och gå ett helt varv på två dubbelsteg, för att sedan byta arm och gå tillbaka.

Balancé

Två enkelsteg fram och sedan tillbaka, ofta först till höger och sen till vänster.

Chassésteg

”Hopsasteg”, kan göras sidledes i ring eller i olika steg istället för gångsteg.

Dubbelsteg

Till fyrtaktsmusik görs steget med tre gångsteg och fötterna ihop på fjärde. Kan dansas bakåt, framåt och sidledes. När dubbelsteg dansas åt sidan så behöver fötterna korsas en gång; t.ex. vänster, korsa med höger, vänster och ihop med höger intill vänster. Inleds med vänster fot om det dansas åt vänster och vanligtvis med vänster fot om det dansas framåt. Inleds med höger fot om det dansas åt höger och vanligtvis med höger fot om det dansas framåt.

Ekeruppställning

Uppställning parvis i en cirkel med ansiktet i dansriktningen istället för inåt som i en vanlig cirkel. Vanligtvis står damen innerst, det vill säga dansen sker medsols.

Engelsk kedja

Fatta höger hand med egen partner och gå förbi varandra så att kavaljererna möts och damerna möts. Fatta vänster hand med den ni möter och gå förbi varandra så att ni möter er egen partner igen. Upprepa så att ni kommer tillbaka på egen plats. Ingen ska vända sig om utan gå förbi varandra och ta kortaste vägen inom den ”fyrkant” ni fyra dansarna utgör och hitta nästa att räcka handen. Släpp inte händer innan ni hittat nästa att ta tag i; då minskar risken att räcka fram fel hand eller hamna i otakt.

Enkelsteg

Steg med ena foten, följt av ett steg med andra foten som placerar foten intill den första. Kan dansas bakåt, framåt och sidledes. Fötter ska aldrig korsas när enkelsteg dansas åt sidan, som de gör i vanliga gångsteg eller i dubbelsteg. Inleds med vänster fot om det dansas åt vänster och vanligtvis med vänster fot om det dansas framåt. Inleds med höger fot om det dansas åt höger och vanligtvis med höger fot om det dansas framåt.

Fransk kedja

Fatta höger hand med visavipartnern och gå förbi varandra. Fatta vänster hand med egen partner och kavaljererna för damerna runt ett halvt varv med högerhanden om ryggen. Vid en hel fransk kedja utförs detta två gånger så att dansarna hamnar på den plats kedjan startade. Vid en halv fransk kedja hamnar dansarna mittemot där kedjan började.

Improper

Paruppställning där kavaljeren står till höger om damen istället för vänster om som är den vanliga uppställningen.

Kontrapar

Paret mittemot i en kadriljuppställning.

Omkastning

Paret går i en båge utåt från varandra. Kan göras på plats eller runt ett annat par samt med variationen att damen börjar och korsar herrens väg innan han korsar över åt andra hållet.

Pas de Rigaudon

Pendla ut med vänster fot och tillbaka, sedan ut med höger fot och tillbaka, nig och gör ett litet jämfota hopp.

Pousette

Paren vänder sig mot varandra och fattar båda händerna. Kavaljeren skjuter sin dam framför sig till hörnet i uppställningen. Ofta upprepas steget av damen eller i en sekvens så att paret rör sig i en fyrkant. Då fortsätter de med att gå ett dubbelsteg i sidled. Därefter driver den andra personen i paret på ett dubbelsteg så att den första får backa. Slutligen går paret ett dubbelsteg i sidled så att de kommer tillbaka där de började.

Premièrepar

Par 1 och 3 i en kadrilj som står mittemot varandra och har initiativet i dansen.

Progression

I långdanser upprepas samma dansslinga många gånger och innan den börjar om har paren bytt plats, vilket kallas progression. På så sätt möts nya par inför nästa slinga. Par som dansar ettor vandrar nedåt i ledet under varje dansslinga medan tvåorna vandrar uppåt. När ett par kommer till änden av ledet så står det över en dansrunda och börjar sedan om som ettor istället för tvåor och vice versa.

Proper

Den vanligaste paruppställningen där herren står till vänster om damen.

Retraite

Fyra steg bakåt.

Rygg om rygg

Även kallat Dos-à-dos. En rygg om rygg dansas utan att kroppen vänds åt annat håll än det inledande hållet i steget. Passera partnern på ett dubbelsteg framåt, gå förbi bakom ryggen utan att vända åt sidan och backa ett dubbelsteg på partnerns andra sida utan att vända runt. Vanligtvis sker passeringen till vänster om partnern, men en rygg om rygg kan även göras höger om.

Sekondpar

Par 2 och 4 i en kadrilj som står mittemot varandra och ej har initiativet i dansen.

Set and turn

Enkelsteg åt vänster, enkelsteg åt höger och snurr åt vänster eller enkelsteg åt höger, enkelsteg åt vänster snurr åt höger.

Sidings

Vänd mot partnern går man ett dubbelsteg snett framåt och möts med höger axel mot höger axel, och sedan ett dubbelsteg bakåt. Upprepa med vänster axel. Släpp inte ögonkontakten!

Stor ronde

Samtliga personer i kadriljformationen fattar händer och dansar runt i en cirkel med gångsteg eller chassésteg.

Visavipartner

Partnern mittemot i en kadriljuppställning.