Kortspel

Ett populärt sätt att umgås på under perioden var att spela kortspel, till exempel whist, Loo, Piquet och Kille. Lär dig gärna spelen för att kunna spela på våra olika träffar och fester!