Språk

Om vi ser till den brittiska empiren så har vi en rik källa till samtida språk i bland annat Jane Austens författarskap. Även om vi inte vet hur språket i hennes dialogtunga böcker förhöll sig till det som faktiskt talades på baler och i vardagen så är det ändå rimligt att anta att många av de ord som förekommer i hennes verk också användes i dagligt tal.

Nedan följer ett antal ord som återkommer i Austen verk; känn er fria att utöka ert språk med dessa under våra picknickar:

 • insufferable – outhärdlig, odräglig, olidlig
 • trifling – bagatellartad
 • merriment – munterhet
 • solicitude – överdriven omsorg
 • benevolence – godhet, hjälpsamhet
 • scrupulouce – nogräknad, sorgfällig
 • vex – hemsöka, förarga, irritera
 • deign – nedlåta sig till
 • venture – vågspel, djärv satsning
 • rapture – hänryckning, hänförd
 • countenance – uppsyn, min, ansiktsuttryck
 • fastidious- kräsen, kinkig, petnoga
 • cordial – hjärtlig, varm, innerlig
 • dispose – kassera, göra sig av med
 • deficient – bristande, otillräcklig
 • endear – avhållen, kär
 • haughty – högdragen, högmodig
 • commendation – rekommendation, lovord
 • mortified – skamsen, generad, illa berörd
 • persevere – framhärda, hålla ut
 • entreaty – enträgen bön
 • engrossed – vara försjunken i
 • vogue – popularitet
 • contrived – konstlad, utstuderat
 • impute – tillskriva, påbörda