Childgrove

Här ser du Empirsällskapet dansa Childgrove
Uppställning: Longways, parvis på led. Paren delas in i “ettor” och ”tvåor”, med början från det första paret. Ettorna bildar en grupp med de bakomvarande tvåorna. Dessa två par dansar med varandra. 2:orna ska ställa upp sig så att herren står till höger och damen till vänster (improper).

Musik: Fyrtakt. I beskrivningen anges antalet taktslag som används före varje steg som beskrivs. Här finns några exempel på noter:
Här hittar du noter med melodi och ackord

1-4  Alla paren gör en halv sidings vänster om egen partner.
5-8  Alla paren gör en rygg om rygg vänster om egen partner.
1-8  Sidings och rygg om rygg upprepas med grannparet fast höger om (1:a med 2:a).
1-4  1 och ett halvt varvs skuttande tvåhandsomdansning med den motsatta partnern (1:a med 2:a).
5-8  1 varvs långsam tvåhandsomdansning med den egna partnern.
1-8  Par 1 bildar två 8:or runt 2:orna: Dam 1 går framåt vänster och passerar framför herre 1 och rundar dam 2. Herre 1 går snett till höger och rundar herre 2. När dam 1 kommit runt bakom dam 2 går hon in snett till höger och passerar framför herre 1 och rundar herre 2. Herre 1 går snett till vänster och rundar dam 2.

Därefter börjar dansen om mellan nya ettor och tvåor. Ettorna vandrar nedåt i ledet, och tvåorna uppåt. När ett par kommit till änden av ledet får de stå över en tur, och kommer därefter åter in i dansen som den andra sorten (ettorna blir tvåor, och tvåorna ettor). OBS! Kom ihåg att byta plats i änden av ledet eftersom 1:orna då blir improper och 2:orna blir proper.