Baron Höpken

Från boken Angläser och Kadriljer, funna i Yttermyra, Ovansjö socken i Gästrikland. Tolkat av Anna Löfgren.

Uppställning parvis i rad för långdans.
Valssteg och chassésteg.

Takt Promenade
1-8 Par ett och två promenerar ner, par två går först, 8 chassésteg.
1-8 Båda paren chassérar tillbaka.
Kedja och promenad
9-16 Par ett och två gör kedja ett varv med valssteg, börja höger hand med egen. 8 valssteg.
17-24 Par ett promenerar ner med chassésteg, par två följer efter. 8 chassésteg.
Promenade och kedja
9-16 Båda paren promenerar tillbaka med chassésteg och par ett stannar på par tvås plats och par två på par etts plats. 8 chassésteg.
17-24 Par ett och två gör kedja ett varv med valssteg, börja höger hand med egen. 8 valssteg.
Parvis vals
25-36 Par ett och två dansar vals med egen
25-36 och slutar på utgångsplats för turen, dvs par ett nedanför par två.