Upon a Summer’s Day

Här ser du Empirsällskapet dansa Upon a summer’s day
Uppställning: Longways, grupper om tre par(1:or, 2:or och 3:or).

Musik: Fyrtakt. Här finns ett exempel på noter: Här hittar du noter med melodi och ackord

Vers 1: Dubbelsteg framåt, dubbelsteg bakåt, enkelsteg vänster, enkelsteg höger, snurr om vänster axel
Vers 2: Sidings med partner, enkelsteg vänster, enkelsteg höger, snurr om vänster axel
Vers 3: Armings med partner, enkelsteg vänster, enkelsteg höger, snurr om vänster axel

Refräng:
Herrarna och damerna vänder upp mot varandra och bildar två led
Kort dubbelsteg in, dubbelsteg ut
Första paret (längst fram) går ihop och fattar hand (vända mot de andra) medan de resterande damerna bildar ett valv och herrarna gör detsamma
Par ett går in mellan valven, släpper handen och går isär genom varsitt valv
”Valven” tar två korta steg i dansriktningen (longways).
Par ett sluter upp med leden som går fram igen och allt upprepas för de båda andra paren