Vetenskap

Här finns information om hur långt olika forskningsområden hade kommit under empiren.