Rufty Tufty

Dansfilm med Rufty Tufty från Childgroves dansarkiv

Uppställning: Två par mot varandra. Uppställningen kan med fördel göras med ett flertal fyrgrupper (av två par). Då ställer fyrgrupperna upp likt rutorna på ett schackbräde, med hälften av fyrgrupperna (motsvarande de svarta rutorna) vridna 90 grader mot de övriga (vita rutorna).

Musik: Fyrtakt. I beskrivningen anges antalet taktslag som används före varje steg som beskrivs. Här hittar du noter med melodi och ackord

Vers 1: Dubbelsteg framåt så att paren möts, dubbelsteg bakåt. Upprepas.
Vers 2: Sidings (med egen partner)
Vers 3: Armings (med egen partner)

Refräng:
Enkelsteg vänster, enkelsteg höger, snurr ett varv bort från sin egen partner
Enkelsteg vänster, enkelsteg höger, snurr ett och ett kvarts varv bort från sin egen partner och fatta hand med personen som står mitt emot i fyrgruppen
Dubbelsteg ut med den nya partnern, byte av hand och dubbelsteg tillbaka
Snurr ett och ett kvarts varv från den nya partnern och fatta handen med den första partnern vända ut från fyrgruppens mitt
Dubbelsteg ut med partner, byte av hand och dubbelsteg tillbaka
Snurr ett varv bort från partner