Långdanser

Långdanser dansas parvis på led med “kavaljeren” till vänster och “damen” till höger. Paren delas vanligtvis in i “ettor” och ”tvåor”, med början från det främsta paret. Ettorna dansar med de bakomvarande tvåorna och får nya tvåor att dansa med när progression sker (att ettorna vandrar nedåt i ledet under varje dansslinga medan tvåorna vandrar uppåt). När ett par kommer till änden av ledet så står det över en dansrunda och börjar sedan om som ettor istället för tvåor och vice versa. Låg handfattning, med damens hand i kavaljerens hans; minnesregel ”så att hon kan visa upp sina ringar”. När damer fattar hand med damer och herrar med herrar är det ettan som håller tvåans hand.