Hole in the wall

Här ser du Empirsällskapet dansa Hole in the wall

Musik: Sex åttondelstakt. Här hittar du noter med melodi och ackord
Pianoarrangemang

Uppställning: Longways, parvis på led. Paren delas in i “ettor” och ”tvåor”, med början från det första paret. Ettorna bildar en grupp med de bakomvarande tvåorna. Dessa två par dansar med varandra.

1-12  Ettorna gör cast out och rundar sina tvåor, möts och går emellan tvåorna tillbaka till startplats.
1-12  Tvåorna vänder sig isär bakåt och gör sedan en likadan cast out runt sina ettor.
1-12  Herre 1 och dam 2 håller upp höger handflata mot varandra och byter plats. Herre 2 och dam 1 gör samma sak.
1-6  Alla fyra tar hand i ring och går runt ett halvt varv åt vänster på två dubbelsteg, tillbaka till startplats.
1-6  Ettorna gör cast out runt sina tvåor. Tvåorna tar hand och går ett dubbelsteg framåt.

Efter varje sådan tur har ettorna och tvåorna bytt plats med varandra och dansen börjar om. Ettorna bildar då nya grupper med sina nya tvåor. Ettorna kommer således att vandra nedåt i ledet, och tvåorna uppåt. När ett par kommit till änden av ledet får de vänta en tur, och kommer därefter åter in i dansen som den andra sorten (ettorna blir då tvåor, och tvåorna ettor).