Teknologi

Under empiren har den industriella revolutionen inletts i England och den sprider sig vidare över Europa. Textilindustrin hör till de första områden som berörs. Ångmaskinen börjar användas i industriella sammanhang och det första ångdrivna lokomotivet demonstrerades av Richard Trevithick 1808. Effektivare metoder för framställning av stål och järn har nyligen tagits fram vilket till exempel möjliggör byggandet av broar av järn. Telegrafen uppfinns av Samuel Thomas von Sömmerling år 1809 och den första elektriska ljuskällan av Davis Humpfry 1809.