Sir Roger de Coverley

Musik: Fyrtakt.  Här hittar du noter med melodi och ackord

Uppställning: På led mittemot sin partner (herrar på ett led och damer på ett led)

Dubbelsteg in, dubbelsteg ut. Upprepas.
Sidings (höger och vänster sida)
Armings (höger och vänster varv)
Rygg om rygg
Ett varvs omdansning: alla lägger vänster hand på höger och fattar partnerns korsade händer. Herren har handflatorna uppåt och damen handflatorna nedåt.

Första paret fattar händer och hopsar ner längs leden och tillbaka (de andra klappar händerna).
Det första paret går isär och vandrar bakom det egna ledet. De andra sluter upp efter hand. När par ett kommer till platsen där leden slutade bildar de ett valv som de andra möts vid och går igenom. Paren radar upp sig mittemot varandra och dansen börjar om.